Werknemers Atlas Inburgering en Integratie protesteren met succes

Ingediend door sociaal werker op vr, 30/03/2018 - 10:25
Werknemers Atlas Inburgering en Integratie protesteren met succes

Op donderdag 29 maart voerde een grote groep werknemers van het Antwerpse agentschap Atlas Inburgering en Integratie opnieuw actie tegen de afbouw van personeel en middelen. Nog geen maand geleden legden de personeelsleden al eens het werk neer om te protesteren tegen de systematische afbouw van integratie- en inburgeringsdiensten.

Atlas biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Dat gaat over het opzetten van inburgeringstrajecten, taallessen, hulp bij het zoeken van scholen voor kinderen, advies aan organisaties rond taalbeleid en interculturaliseren,…

Schepen Fons Duchateau, die voorzitter van de vzw is, had vorig jaar om een audit gevraagd om de financiële situatie en de werking door te lichten. Al snel bleek dat de auditeurs de opdracht hadden enkel naar de cijfers te kijken. De kwaliteit en inhoud van hulp aan kwetsbare mensen laat zich nochtans moeilijk in cijfers vatten.

De personeelsleden vatten post aan het Atlasgebouw. Toen de bestuursleden aankwamen voor de bespreking en goedkeuring van het auditrapport, werden sommigen door het personeel onthaald op boegeroep en gefluit. De personeelsleden maakte duidelijk dat ze geen maatregelen willen op basis van een audit waar ze niet bij betrokken worden.

En met succes. De audit werd niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een belangrijke overwinning voor de personeelsleden van dit agentschap. Het is belangrijk dat zij hun werk kunnen verder zetten met voldoende personeel en middelen. Het maatschappelijke nut van deze werking mag niet onderschat worden.