Voer mee actie op 5 maart 2020! Geen Beke, maar veel meer middelen voor zorg en welzijn en cultuur

Ingediend door sociaal werker op ma, 03/02/2020 - 13:24
actievoerders acv puls

Voer mee actie tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse Regering.

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op vlak van zorg en welzijn. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit veel minder rooskleurig. Op het terrein vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de organisaties, het personeel, maar ook de doelgroep.

Gehandicaptenzorg & bijzondere jeugdzorg

Steeds meer mensen hebben nood aan zorg, ondersteuning en begeleiding. Terecht wordt er van de sector verwacht dat deze kwaliteitsvol is, op maat en contextgericht. Werknemers willen niets liever dan tijd en middelen om meer mensen beter te kunnen helpen.

De budgetten die de regering vrijmaakt zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen. Er dreigen alleen maar meer mensen nog langer op een wachtlijst terecht te komen, terwijl de werkdruk voor het personeel verder zal toenemen.

De financiering persoonsvolgend maken zal dat probleem niet oplossen. Binnen de gehandicaptenzorg verliest meer dan de helft van de instellingen middelen. Zomaar verwachten dat er meer gedaan kan worden met minder, is niet langer ernstig.

Algemeen welzijnswerk

Ook voor het sociaal werk zouden toegankelijkheid, kwaliteit en maatwerk prioriteiten moeten zijn. Maar intussen hoorden de CAW’s dat ze het met vijf miljoen euro minder zullen moeten stellen. SAM vzw, het steunpunt voor de sector, verliest een miljoen euro.

Deze besparing zal een impact hebben op de hulp- en dienstverlening. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over wat wel en wat niet meer gerealiseerd kan worden, in het nadeel van kwetsbare mensen. Jobs staan op de helling en de werkdruk stijgt.

Belofte maakt schuld

De regering belooft een warm en sociaal Vlaanderen, maar met het huidige beleid zullen meer mensen dan ooit in de kou blijven staan. Voor ACV Puls is dat onaanvaardbaar. Eind vorig jaar staken we mee het vuur aan de lont, en in 2020 moet het verzet blijven knallen. We gaan voor meer budget voor zorg en welzijn.

STOP DE BESPARINGEN! MEER BUDGET VOOR ZORG, WELZIJN en CULTUUR!

KOM MEE naar de actie op donderdag 05 maart 2020 in Brussel. Samenkomst: station Brussel Centraal - start om 10.30 uur. Betoging naar het kabinet van minister Beke (omgeving Noordstation). Vervoersregelingen komen op wittewoede.be. Iedereen heeft het recht om aan de actie deel te nemen. Informeer je bij ACV Puls!