Sociale sector verzet zich tegen uitbesteding sociaal werk

Ingediend door sociaal werker op wo, 07/09/2016 - 14:26
Sociale sector verzet zich tegen uitbesteding sociaal werk

Op donderdag 30 juni voerde de sociale sector in Antwerpen een tweede keer actie tegen de uitbesteding van het sociaal werk. Want dat is wat het Antwerpse stadsbestuur doet. Het inloophuis voor thuislozen, de arbeidszorg voor OCMW-cliënten, de nachtopvang van daklozen en zelfs de psychologische hulp bij familiaal geweld worden op de markt gegooid.

De datum van de actie was niet toevallig gekozen. Op vrijdag 1 juli moeten de offertes binnen zijn. Het stadsbestuur hoopt dat ook commerciële spelers zich zullen aanbieden. De offertes zullen afgewogen worden op prijs en "kwaliteit" hoewel de kwaliteitscriteria tot vandaag niet uitgeklaard zijn.

Fatiha Dahmani feliciteerde de actievoerders namens de LBC-NVK en riep op tot solidariteit met de sociale sector in Antwerpen.

"Wat hier gebeurt is een bedreiging voor heel de non-profit. Wij willen de actie dan ook verbreden en uitbreiden, niet alleen naar alle CAW's in Vlaanderen maar ook naar de brede non-profit beweging. Want sociaal werk hoort niet thuis op de markt. Sociaal werk is niet te koop."

Eerder op de dag verscheen een opiniestuk waarin professoren en werknemers uit de sociale sector uitleggen waarom zij zich verzetten tegen de vermarkting van het sociaal werk.

Dossier