Proficiat aan alle sociaal werkers, cultuurwerkers, opvoeders, begeleiders, zorgverleners én hun cliënten.

Ingediend door sociaal werker op ma, 09/03/2020 - 11:00
acv puls ten strijde

Met meer dan 8500 mensen hebben ze op 5 maart ’20 niet alleen de regen en maar ook het coronavirus getrotseerd. Een bont gezelschap met alle sectoren uit de zorg-welzijn en cultuursector. De besparingen zijn duidelijk voelbaar zowel voor de werknemers als voor de cliënten of hulpvragers. De betoging vertrok aan het Centraal station en eindige aan het Kabinet van Minister Beke.

Een delegatie van ACV PULS werd ontvangen door Minister Beke. De boodschap aan de minister was duidelijk: de besparingen raken wèl aan de hulpverlening, luister naar de verhalen van het personeel en de cliënten. Heeft de minister de boodschap begrepen? Helaas niet. Er zullen heel wat overlegmomenten en zichtbare acties nodig zijn om de Minister en de Vlaamse regering te overtuigen dat echte investeringen in een warm Vlaanderen broodnodig zijn.