Over ons

SOCIAALWERKER.BE is een website van ACV Puls non-profit. ACV Puls non-profit is de vakbond voor alle sociaal werkers in de private non-profitsector. Wij willen de sociaal werkers verenigen zodat wij samen jouw belangen en die van de hulpvragers zo goed mogelijk kunnen behartigen.

Dat doen wij door jouw loon-en werkvoorwaarden te verbeteren en te ijveren voor kwalitatieve hulpverlening vertrekkende vanuit de visie dat iedereen sociale grondrechten heeft en dat commerce niet thuishoort in het sociaal werk.

Maak kennis met onze sociaal werkers

"Een solidaire samenleving is de enige garantie voor algemeen welzijn. De basistaak van het sociaal werk is mee zorgen voor datzelfde algemeen welzijn. Als sociaal werker mee actie voeren met de vakbond en strijden voor solidariteit maakt voor mij de cirkel rond."

Annemie Verleyen - werknemer CAW Brussel

Annemie Verleyen - werknemer CAW Brussel

"We zijn niet gelijk(w)aardig maar wel evenwaardig. iedereen moet rechtvaardig behandeld worden en aan zijn recht komen."

Aysel Kaplan - werknemer CAW Limburg

Aysel Kaplan - werknemer CAW Limburg

"Vermaatschappelijking van de zorg betekent niet dat de regering zijn rug mag draaien!"

Thomas Heijens - werknemer CAW Limburg

Thomas Heijens - werknemer CAW Limburg

"Zoveel zorg voor onze cliënten .. waar is de zorg voor sociaal werkers ? Zorg voor een sociaal werker is nodig opdat deze kan zorgen voor de meest kwetsbare."

My De Wilde - werknemer CAW Limburg

My De Wilde - werknemer CAW Limburg

"Ik ben 100% gedreven vanuit verontwaardiging omwille van onrecht. Hulpvragers kunnen bij mij terecht voor het versterken van competenties om aspecten van hun leven weer op de rails te krijgen."

Greet Vliegen - werknemer CAW Limburg

Greet Vliegen - werknemer CAW Limburg

"Sociaal werk is mensen hoop geven."

Rudi Linden - werknemer CAW Limburg

Rudi Linden - werknemer CAW Limburg

"Sociale uitsluiting en armoede zijn een onrecht. De kracht van sociaal werk is het realiseren van rechtvaardigheid samen met en voor kwetsbare burgers. Onze generalistische en brede kijk is daarbij een troef."

Chantal Driesen

Chantal Driesen – Hulpverlener in een Huis van het Kind

"Niemand zou op straat moeten leven. Wij blijven ervoor vechten dat mensen een betaalbare en degelijke woonst geboden wordt."

Carl Lombaerts

Carl Lombaerts - begeleider in een opvangcentrum