LBC-NVK in actie tegen herstructurering Agentschap Inburgering en Integratie

Ingediend door sociaal werker op di, 23/01/2018 - 16:10
Actie inburgering 23 januari 2018

Op 23 januari 2018 protesteerde de LBC-NVK samen met ongeveer 400 werknemers van het Agentschap Inburgering en Integratie tegen de herstructureringsplannen van de directie. Die werden begin oktober 2017 aangekondigd nadat minister Homans in de middelen snoeide. Zo’n 170 jobs staan op de helling.

De sfeer was ingetogen maar strijdbaar aan de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal toen de werknemers in een rouwstoet richting het kabinet van minister Homans trokken. “Wij werken als groep aan een zeer belangrijk maatschappelijk doel. De ontslagen brengen dat doel serieus in gevaar. Indien er nu een groot deel van ons zou moeten vertrekken omdat er te weinig werk is, dan zouden we dat nog kunnen begrijpen. Maar er is meer dan werk genoeg. De dossiers stapelen zich op, de wachtlijsten worden langer en er blijven mensen instromen. Met 170 collega's minder kunnen we gewoon geen kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden,” zegt Huseyin, vakbondsafgevaardigde voor de LBC-NVK.

“We laten ons niet naar de slachtbank leiden”, vervolgt Sofie Ostyn, vakbondssecretaris van de LBC-NVK. "Al 3 jaar lang stellen we ons vragen bij de manier waarop het agentschap wordt bestuurd. De directie is ervan overtuigd dat er geen andere oplossing is, maar waarom willen ze dan geen externe controle? Het is genoeg geweest, wij eisen zo'n externe controle. De inburgeraars én het personeel verdienen klaarheid en transparantie.”

“Al 16 jaar lang werk ik als matcher-tolk. Matcher-tolken verbinden anderstaligen met diensten als de VDAB, een ziekenhuis, enzovoort. Ik word nu zonder uitleg bij het huisvuil gezet, terwijl ik in de praktijk merk dat er nog steeds enorm veel vraag is naar onze diensten. Dat betekent dat cliënten het nog moeilijker gaan krijgen om bij de juiste diensten terecht te komen en niet kunnen rekenen op kwaliteitsvolle hulp”, getuigt een werknemer van het agentschap.

Een kleine delegatie werd ontvangen op het kabinet van Homans. Zij vroeg de minister hoe zij de toekomst van inburgering en integratie ziet. Minister Homans verklaarde dat ze inburgering en integratie hoog in de vaandel draagt. Maar haar daden bewijzen het tegendeel.

Het agentschap wordt zonder verpinken afgebouwd. Ze belooft haar verantwoordelijkheid te nemen bij een volgende asielcrisis. Moeten de mensen die nu nood hebben aan begeleiding dan in de kou blijven staan? Momenteel wachten er bijvoorbeeld 5000 mensen op een cursus maatschappelijke oriëntatie. Hoe kan je dan rechtvaardigen dat leerkrachten de laan uitgestuurd worden? Op die manier worden mensen die een eerlijke kans verdienen om zich te integreren in onze samenleving aan hun lot overgelaten.

De actievoerders kregen geen gehoor bij het kabinet. De minister bedankte cynisch het personeel voor al het goede werk. Ze wil kost wat kost de herstructureringen doorvoeren en stelt dat ze het tij niet kan keren. De LBC-NVK gaat dit niet zomaar laten passeren en heeft bezwaar aangetekend tegen het collectief ontslag. Op vrijdag 2 februari 2018 komen we samen om de volgende stappen te bespreken.