De centra algemeen welzijnswerk (CAW) delen in de besparingsklappen

Ingediend door sociaal werker op ma, 09/12/2019 - 12:29
werknemers caw voeren actie

Het beleid van minister van welzijn Wouter Beke is bikkelhard. Na SAM (Steunpunt Mens & Samenleving), moeten ook de CAW's het vanaf 2020 met 5 miljoen minder werkingsmiddelen stellen. Naast een verlaging van de jaarlijkse subsidie-enveloppe zullen ze de realisatie van hun maatschappelijke opdracht, sectordoelstellingen en nieuw uit te voeren beleid, met minder sociaal werkers en minder ondersteuning moeten volbrengen.

Hoewel deze regering pleit voor een warme en zorgzame samenleving, treffen deze besparingen de meest kwetsbare burgers. Meer doen met minder middelen leidt automatisch tot een hogere werkdruk. Een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening komt hierdoor op de helling te staan.

ACV Puls gaat niet akkoord met een verdere liberalisering van de markt en de afbouw van het sociaal werk. Sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit moeten een stevige rol blijven spelen in onze maatschappij. Klakkeloos het beleid uitvoeren, past niet in dit plaatje.

We willen dat sociaal werkers terug ruimte krijgen om hun signaalfunctie te vervullen. We willen dat ze vanuit hun rol de bestaande orde in vraag blijven stellen en onderbouwde alternatieven aanreiken. Om dit mogelijk te maken, streven we samen met sociaal werkers en middenveldorganisaties naar een correcte financiering van de sector. We ijveren voor voldoende werkbare jobs en minder werkdruk om te voldoen aan de eisen van deze Vlaamse regering.