Besparingen Vlaamse regering raken ons allemaal. Doe mee met de acties op 3 en 5 december!

Ingediend door sociaal werker op za, 30/11/2019 - 11:01
actievoerders acv puls

De lijst van besparingen van de Vlaamse regering lijkt eindeloos. Elke dag horen en lezen we op het nieuws over de beslissingen van de nieuwe Vlaamse Regering. Een sterke reactie is meer dan nodig!

Er wordt bespaard in de cultuursector. Het budget voor cultuur wordt met 6% ingekrompen en de projectsubsidies worden zomaar eventjes met 60% verminderd. Onze openbare omroep VRT krijgt een stevige vermindering van het budget opgelegd.

Verschillende vzw’s in het sociaal werk dreigen personeel te moeten ontslaan. De thuiszorg zal de helft minder kunnen groeien dan de vorige jaren. En dat terwijl men wil dat patiënten veel sneller uit het ziekenhuis naar huis gestuurd worden of dat ouderen langer thuis blijven. De rusthuizen krijgen veel minder geld om de torenhoge werkdruk te verminderen. De investeringen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken zijn te laag én er wordt eerst nog verder bespaard op de werkingsmiddelen en de organisatie gebonden middelen.

En dan hebben we het hier nog niet over De Lijn en de hervorming van het doelgroepenbeleid op de arbeidsmarkt.

Deze besparing komt bovenop de besparingen van vorige Vlaamse regeringen en zal negatieve gevolgen hebben op tewerkstelling, werkdruk, kwaliteit van de zorg en artistieke projecten maar geven vooral geen antwoord op de vele noden in de samenleving.

Uitspraken van politici maken ook duidelijk dat de besparingen niet enkel de bedoeling hebben om de rekening te doen kloppen. Wie subsidies wil krijgen bergt maar best zijn/haar kritische stem op en draagt het politieke beleid mee uit. Tijd om te reageren!

Dinsdag 3 december

Zorg, Welzijn en Sociaal Werk

Om 13u verzamelen we achter het Vlaams Parlement (pleintje aan Leuvenseweg en Hertogstraat) samen met de vakbonden, organisaties uit het sociaal werk en welzijn en enkele werkgeverskoepels. We geven aan de parlementsleden onze vragen af voor de Minister van Welzijn. We sluiten de actie af om 14u30. Zet je aanwezig op het Facebook-evenement

Donderdag 5 december

Middenveld, Cultuur en VRT

Om 14u verzamelen we aan het Martelaarsplein met alle vakbonden, het bredere middenveld, non-profit en de cultuursector op het Martelaarsplein te Brussel. We verwelkomen om 16u de VRT-optocht. Met #vuurwerk zetten we de waarde van cultuur, vrije meningsuiting, middenveld, vrije media, … in de verf. Zet je aanwezig op het Facebook-evenement