Actie tegen besparingen bij Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)

Ingediend door sociaal werker op di, 26/11/2019 - 16:55
actievoerders van SAM

ACV Puls voerde op 26 november samen met de werknemers van ‘SAM’, het Steunpunt Mens en Samenleving, actie voor het kabinet van minister Wouter Beke (CD&V). De Vlaamse minister voor Welzijn wil 27 procent van het hele budget van SAM besparen, een vzw die ondersteuning biedt aan straathoekwerkers, opbouwwerkers, schuldbemiddelaars, sociale professionals in de CAW’s en jeugdhulp, en ondersteuners van mensen met een handicap. Door de besparing komt deze ondersteuning ernstig in het gedrang.

De besparing van zo’n 1 miljoen euro zou al ingaan vanaf januari 2020, zonder enig overleg met de sector. Bij SAM werken 53 mensen, goed voor 48 voltijdse banen. 27 procent minder middelen betekent dat er 15 banen kunnen sneuvelen, in dat geval verdwijnt dus één baan op de drie.

27 van de zo’n 100 actievoerders trok een wit pak aan om op symbolische wijze te tonen wat de impact zal zijn van de besparingsingreep. Het SAM wordt het zwijgen opgelegd.

Een kleine delegatie werd ontvangen op het kabinet van minister Wouter Beke door zijn kabinetchef Klaartje Theunis. Het kabinet toonde begrip voor de teleurstelling en de woede.