170 jobs bedreigd bij Inburgering en Integratie

Ingediend door sociaal werker op wo, 10/05/2017 - 16:17
De wereld is van iedereen

Op de bijzondere ondernemingsraad van maandag 2 oktober 2017 kondigde het Agentschap Inburgering en Integratie dat er 170 werknemers ontslagen zullen worden. Dat betekent dat ongeveer één op de vier werknemers zijn job zal verliezen.

Het agentschap voert sinds 2015 het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Zo helpt het onder meer lokale besturen met juridisch advies, zet het tolken in en begeleidt het asielzoekers naar lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie.

Ontslagen onvermijdelijk?

Volgens de directie zijn de ontslagen onvermijdelijk aangezien de bevoegde minister Homans fors in de bijkomende middelen voor asiel snoeit. Volgens haar is de instroom van vluchtelingen sinds de asielcrisis van 2016 aanzienlijk verminderd en daardoor is er minder aanbod nodig. Daarnaast stelt de directie van het Agentschap dat het werk heel wat ‘efficiënter’ kan. Lees: hetzelfde werk doen met minder volk.

De aangekondigde herstructurering is vrij drastisch. Bovendien lijkt het aangekondigde collectief ontslag gebaseerd op korte termijn redenen. De instroom van vluchtelingen schommelt nogal. Nu zijn er misschien tijdelijk minder vluchtelingen in ons land, maar de redenen waarom die mensen naar hier komen blijven wel bestaan.

Het is dus heel goed mogelijk dat de situatie binnenkort helemaal anders is en men opnieuw halsoverkop mensen zal moeten in dienst nemen. Op termijn is dat veel duurder. Van de grote groep asielzoekers die in 2016 in ons land aankwam, vindt de meerderheid nu pas haar weg naar de inburgerings- en integratiekanalen aan het vinden. Werk genoeg dus.

Segregatie

Vlaanderen (en Brussel) vormt één van de meest gesegregeerde samenlevingen van Europa. Kunnen we het maken dat we nieuwkomers, na hun verplicht traject Nederlands en Maatschappelijke oriëntering aan hun lot overlaten? Een belangrijk deel van hen heeft nog geen woning gevonden of woont in slecht onderhouden huizen. Nog: of kinderen al dan niet naar school gaan en hoe ze het daar doen? Bitter weinig opvolging.
70% van de nieuwkomers heeft vandaag geen werk. Ze kunnen zich tot de VDAB richten, maar ondanks de basiscursus Nederlands zijn de meeste nieuwkomers niet in staat officiële brieven te begrijpen en om daar correct op te reageren.

Deze en andere grote gaten in het integratie en inburgeringsnet leiden er toe dat er her en der opnieuw lokale initiatieven ontstaan om nieuwkomers te begeleiden. Meestal met lokale vrijwilligers. De bedoeling van het agentschap was net om deze initiatieven te bundelen en efficiënter te maken…

De onderhandelingen de komende maanden gaan dus niet alleen over de 170 mensen die moeten vertrekken. Ze gaan ook over het lot van vele mensen die die 170 medewerkers van het agentschap nodig hebben om volwaardig deel te gaan uitmaken van een samenleving die compleet nieuw voor ze is. Hadden we niet geleerd uit vorige migratiegolven dat het uiterst belangrijk is dat mensen goed worden geïntegreerd? Of moet vooral de rekening van de Vlaamse regering kloppen?